01 03

เนื่องจากการโจมตีปกติของ Omen

เนื่องจากการโจมตีปกติของ Omen

Read more
04/05/2013
02 03

Mortos ในตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอเกินไป ซึ่งเราหวังว่าการปรับครั้งนี้จะทำให้เขาเทียบเคียงกับฮีโร่อื่นในตำแหน่งเดียวกันได้

Mortos ในตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอเกินไป ซึ่งเราหวังว่าการปรับครั้งนี้จะทำให้เขาเทียบเคียงกับฮีโร่อื่นในตำแหน่งเดียวกันได้

Read more
04/05/2013
03 03

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของ Allain จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่โครงสร้างความสามารถของเขาจะเห็นผลได้ในช่วงท้ายของเกม และเขามักจะเผชิญกับแรงกดดันที่มากเกินไปในช่วงแรกๆ ซึ่งเป็นการยากที่จะพัฒนาและตั้งตัวได้ทันเวลา ดังนั้น เราหวังว่าจะลดช่องว่างระหว่างช่วงแรกกับช่วงท้ายเกมของเขา เพื่อที่เขาจะพัฒนาได้ดีขึ้น

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของ Allain จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่โครงสร้างความสามารถของเขาจะเห็นผลได้ในช่วงท้ายของเกม และเขามักจะเผชิญกับแรงกดดันที่มากเกินไปในช่วงแรกๆ ซึ่งเป็นการยากที่จะพัฒนาและตั้งตัวได้ทันเวลา ดังนั้น เราหวังว่าจะลดช่องว่างระหว่างช่วงแรกกับช่วงท้ายเกมของเขา เพื่อที่เขาจะพัฒนาได้ดีขึ้น

Read more
17/06/2013
Hit enter to search or ESC to close